Klimatické hodiny Odpočet živě

Klimatické hodiny živě jasně uvádějí rychlost a rozsah opatření, které musí vlády přijmout, aby omezily nejhorší dopady klimatu. Například Clock’s Deadline ukazuje, že při současném tempu emisí skleníkových plynů světu zbývá méně než osm let do jeho globálního „uhlíkového rozpočtu“, aby dvoutřetinová šance zůstala pod kritickým prahem 1,5 °C globálního oteplování. (Toto je úroveň, za kterou mohou být procesy, jako je polární tání, nezastavitelné.)

Mezitím nám Clock’s Renewable Energy Lifeline říká, že procento celosvětové energie pocházející z obnovitelných zdrojů je v současné době na 12,5 % a roste, ale ne dostatečně rychle.

Společně tvoří Deadline a Lifeline naléhavost, která je nyní nutná k odvrácení devastace. Climate Clock představuje časovou osu pro akci, ke které se zatím žádná vláda nechce zavázat, ale jak říká webová stránka Climate Clock: „všichni musíme dělat to, co požaduje věda a spravedlnost, ne to, co by volení představitelé nebo generální ředitelé považovali za vhodné.“

„Nesmíme předstírat, že máme více času, než máme.“

Napsat komentář

P